โรงเรียนวัดควนศรี

หมู่ที่ 8 บ้านควนศรี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270
โทรศัพท์ : 077-267313
241252022_3039899746328636_2893373058745732645_n
LOGO_OBEC
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 3
1084640298-20201216-133947

นางพัชรภรณ์ แสนภักดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดควนศรี
วิทยฐานะ ชำนาญการ

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

                   โรงเรียนวัดควนศรีก่อตั้งเมื่อปี 2453 โดยขุนนาสารสาทร  กำนันตำบลนาสาร ได้ร่วมกับพระอธิการอรรถ เจ้าอาวาสวัดควนศรี ได้ร่วมก่อตั้งอาคารเรียนชั่วคราวใช้ชื่อว่า โรงเรียนกลิ่นประดิษฐ์บำรุงผล พ.ศ.2466  พระพิชัยเดชะ นายอำเภอบ้านนาสารได้ยกที่ดินจำนวน 2 ไร่ให้กับโรงเรียนและได้เลื่อนเป็นโรงเรียนประชาบาลตำบลพรุพี ต่อมาเปลี่ยนเป็นโรงเรียนวัดควนศณี

วิสัยทัศน์โรงเรียน

พันธกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 มกราคม 2567 นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5-6 ได้เผยแพร่ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้รักษ์ทัศนศิลป์สู่การพัฒนาสถานศึกษาสีขาวแบบบูรณาการ Management of visual arts learning to integrated white school Development ณ โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ , โรงเรียนบ้านหนองบัว และโรงเรียนบ้านหมอนสูงประชาสรรค์ โดยมีคณะครู และนักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 13 เดือน มกราคม 2567 นักเรียนโรงเรียนบ้านพระปรางค์ได้ร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” จัดโดยเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชชาที่ 1 (พระยาลิไท) โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ทำการแสดงเต้นเพลงลูกเสือต้านยาเสพติด