โรงเรียนวัดควนศรี

หมู่ที่ 8 บ้านควนศรี ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84270
โทรศัพท์ : 077-267313

ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศ ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1 3 5 8 1
อนุบาล 2 0 1 1 1
อนุบาล 3 4 3 7 1
รวม อนุบาล 7 9 16 3
ประถมศึกษาปีที่ 1 4 5 9 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 6 2 8 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 4 7 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 6 14 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 6 4 10 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 3 4 7 1
รวมประถม 30 25 55 6
มัธยมศึกษาปีที่ 1 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 2 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 3 0 0 0 0
รวมมัธยมต้น 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 4 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 5 0 0 0 0
มัธยมศึกษาปีที่ 6 0 0 0 0
ปวช.1 0 0 0 0
ปวช.2 0 0 0 0
ปวช.3 0 0 0 0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า 0 0 0 0
รวมทั้งหมด 37 34 71 9

บทความล่าสุด

วันที่ 5 มกราคม 2567 นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5-6 ได้เผยแพร่ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้รักษ์ทัศนศิลป์สู่การพัฒนาสถานศึกษาสีขาวแบบบูรณาการ Management of visual arts learning to integrated white school Development ณ โรงเรียนบ้านศาลาไก่ฟุบ , โรงเรียนบ้านหนองบัว และโรงเรียนบ้านหมอนสูงประชาสรรค์ โดยมีคณะครู และนักเรียนได้ร่วมกันทำกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 13 เดือน มกราคม 2567 นักเรียนโรงเรียนบ้านพระปรางค์ได้ร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” จัดโดยเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระมหาธรรมราชชาที่ 1 (พระยาลิไท) โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ทำการแสดงเต้นเพลงลูกเสือต้านยาเสพติด